Fraser Wood
Menu

Cynllunio busnes

Byddwn yn eich helpu i osod targedau a rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi er mwyn eich galluogi i gyrraedd eich nodau. Gyda’n teclynnau monitro byddwch yn deall a ydych yn gwneud cynnydd a phryd byddwch yn cyflawni eich amcanion.

 • Strategaeth fusnes
 • Cynllunio ariannol a threth
 • Cynllunio olyniaeth
 • Cynllunio ymddeoliad ac etifeddu


Cydymffurfiaeth gost-effeithiol

Mae nifer o dasgau y mae’n rhaid i chi eu cwblhau at ddibenion cyfreithiol a threth. Gallwn eich cynorthwyo i sefydlu systemau effeithlon i wneud eich tasgau cydymffurfiaeth yn ddefnyddiol a gwerthfawr i chi ac ar gyfer eich busnes.

 • Cwmnïau cyfyngedig, hunangyflogaeth, dechrau busnes newydd, elusennau a chlybiau
 • TAW, Tŷ’r Cwmnïau, cynllun Talu Wrth Ennill (PAYE), CYG, rheoli cyfrifon, pensiynau gweithle ‘cofrestru awtomatig’ a buddion o fath arall
 • Cyfrifon a chofnodi, ein datrysiadau digidol: QuickBooks, SAGE a llif arian (KashFlow)
 • Trethiant cwmni a phersonol


Cyngor busnes

Bydd ein cefnogaeth a’n cyngor yn ychwanegu gwerth i’ch busnes. Darparwn adborth hanfodol ar berfformiad busnes, gan roi cyngor i’ch helpu i ganolbwyntio ar yr hyn all wella’r perfformiad hwnnw. Byddwn yn eich helpu i wneud penderfyniadau i’ch galluogi i adeiladu busnes cryfach.

 • Cynllunio, cyllido a rhagolygon
 • Cymorth ymchwilio treth
 • Arweiniad ar gynnydd busnes, olyniaeth ac ymadael
 • Cyngor ar gyfer ymddeol a meddu diogelwch ariannol


Deall newid

Mae newid mewn busnes ac mewn bywyd yn anochel i bob un ohonom. Mae’r newid hwn yn gyson ac yn anorfod; gall fod yn boen meddwl. O gyllideb y Canghellor a deddfwriaeth y llywodraeth i amgylchiadau teuluol cymhleth a chynnwrf personol, gallwn helpu.

 • Deddfwriaeth treth a busnes
 • Newid busnes
 • Cynllunio ymddeoliad a strategaethau ymadael
 • Arbedion a buddsoddiadau ar gyfer eich teulu


Ein gweledigaeth

Rhown declynnau a chyngor i chi i wneud eich busnes yn gryf a sicrhau bod eich arian yn gweithio’n galed ar eich rhan. Rydym yn fusnes teuluol a thÎm cyfeillgar, yma i helpu eich teulu i adeiladu diogelwch a sefydlogrwydd ariannol.

 • Adeiladu dyfodol ac etifeddiaeth sefydlog
 • Adborth hanfodol ar berfformiad busnes
 • Cyngor i’ch cynorthwyo i ddatrys problemau’n effeithlon
 • Datrysiadau digidol, ap gwe ac ar-lein
 • Rheoli amseroedd o newid • Close up front door
  Our door is open, talk to us
 • Chip the Dog
  Chip raising happiness levels
 • Greenery and front
  Here to give you support
 • Team of 5
  Meet the team at Fraser-Wood

Dewch i siarad â ni. Yn eich ymgynghoriad cyntaf rydym yn gobeithio y gallwn feithrin sylfaen o ymddiriedaeth a dealltwriaeth a fydd yn eich helpu chi, eich busnes a/neu eich teulu.

 01248 351 586